Parcele

obeležite katastarske parcele na digitalnoj mapi

Table

grupišite katastarske parcele u proizvodne table

Centralna konzola

JEDAN ekran za unos SVIH podataka o proizvodnim aktivnostima/operacijama, analizama, grafičkim pregledima

"Vremeplov"

analizirajte proizvodne aktivnosti i rezultate (prinose) tokom godina

Izveštavanje/Analize

neophodan alat za efikasno planiranje svih poslova, analize prinosa utrošaka i sl.

Jedinstven pogled na kompletno imanje


Preuzmite katalog

Ovde možete preuzeti katalog u PDF formatu sa detaljnim opisima svih funkcija programa.

Šta je
KnjigaPOLJA?

Softverska aplikacija KnjigaPOLJA, projektovana kao alat za planiranje i praćenje
svakodnevnih aktivnosti u poljoprivrednoj proizvodnji.

Namenjen je kako ratarskoj proizvodnji
tako i onima koji se bave povrtarstvom i voćarstvom. Sistem je potpuno grafički orijentisan.

Sve parcele i proizvodne table se prate
na digitalnoj mapi koja predstavlja osnovu glavnog ekrana aplikacije, čime se i vizuelno
obezbeđuje pomoć u planiranju, evidencijama i analizi proizvodnih aktivnosti.

KnjigaPOLJA predstavlja značajnu pomoć u planiranju biljne proizvodnje jer omogućava jednostavno
analiziranje proizvodnih aktivnosti i praćenje ostvarenih rezultata (prinosa) pohranjenih u
bazi podataka tokom godina.

Zašto
KnjigaPOLJA?

Precizno planiranje i analiza proizvodnih aktivnosti

omogućava smanjenje utroška časova rada.

Analizom podataka iz ranijih godina moguće je preciznije planiranje utroška materijala (đubriva, zaštitna sredstva,…).

Analizom podataka iz ranijih godina moguće je efikasnija izrada setvenog plana.

Ekranski pregled „dnevnika poslova“ – šta je rađeno, ko je radio (zaposleni), pomoću koje mašine, koliko je sati planirano i utrošeno.

Kompletan pregled svih proizvodnih aktivnosti, utrošenih materijala, časova rada ljudi i mašina, primedbi i zapažanja, analiza zenljišta, prinosa na jednom mestu za
bilo koju godinu.

Grafički i tabelarni pregledi prinosa po tablama.

JEDNOSTAVNOST korišćenja.

Grafičko okruženje – digitalna mapa.

Pomoć pri uvođenju ISO i GLobalGAP standarda.

Koje evidencije omogućava KnjigaPOLJA

Katastarske parcele – u vlasništvu, u zakupu i svi prateći podaci.

Table (proizvodne parcele) pod biljnim kulturama na digitalnoj mapi.

Operacije urađene tokom dana na pojedinima tablama.

Utrošeni sati rada mašina i ljudi.

Utrošen repromaterijal (đubrivo, semena, zaštitna sredstva,…).

Pojave bolesti, korova, štetočina.

Primedbe i zapažanja tokom godine.

Prinos po biljnim kulturama i sortama.

Prednosti KnjigePOLJA

Sigurnost i tajnost podataka – podaci su na vašem računaru/serveru.

Moguć rad sa aplikacijom i bez internet konekcije – osim digitalne mape.

Bez ograničenja na broj kultura, korisnika, licenci i sl. Cena zavisi od verzije i obradive površine.

Sistem prilagođen evidencijama koje su u upotrebi u Srbiji već dugi niz godina.

 

- Zakažite prezentaciju (lično ili putem interneta)

Vesti

Carska Bašta www.carskabasta.com je firma sa kojom sarađujemo , uspešno i na obostrano zadovoljstvo, duži niz godina. Kao iskusni proizvođači povrća shvatili su da je veoma važno obezbediti sve relevantne informacije o povrtarskoj proizvodnji. Iz tog razloga smo pristupili zajedničkom projektu razvoja knjige polja za potrebe povrtarske proizvodnje, koja kao krajnji rezultat treba da da efikasnije [...]

Kako bi izašli u susret malim poljoprovrednicima, ali i onima koji imaju mnogo veća imanja objavili smo tri verzije softvera KnjigaPolja prilagođene zahtevima korisnika.   Prva, osnovna, verzija namenjena je poljoprivrednicima koji imaju relativno malo obradive površine. Mogućnosti softvera prilagođene su ovoj vrsti poljorivrednika, a samim tim je i cena softvera niža. Napredna verzija namenjena [...]