Parcele

obeležite katastarske parcele na digitalnoj mapi

Table

grupišite katastarske parcele u proizvodne table

Centralna konzola

JEDAN ekran za unos SVIH podataka o proizvodnim aktivnostima/operacijama, analizama, grafičkim pregledima

"Vremeplov"

analizirajte proizvodne aktivnosti i rezultate (prinose) tokom godina

Izveštavanje/Analize

neophodan alat za efikasno planiranje svih poslova, analize prinosa utrošaka i sl.

Jedinstven pogled na kompletno imanje


Cenovnik

Cenovnik aplikacije Knjiga Polja za promotivni period do kraja 2015. godine.
Tokom promo-perioda kupac dobija besplatno nove verzije programa.

Obradiva površina Cena aplikacije
Osnovna verzija
Cena aplikacije
Standardna verzija
Cena aplikacije
Biznis verzija
Manje od 100 ha 200,00 € 250,00 € 400,00 €
Od 100-300 ha 200,00 € 300,00 € 500,00 €
Od 300-500 ha 200,00 € 350,00 € 600,00 €
Od 500-700 ha 200,00 € 400,00 € 700,00 €
Od 700-900 ha 200,00 € 450,00 € 800,00 €
Od 900 ha 200,00 € 500,00 € 900,00 €

U cenu je uračunata instalacija i obuka putem interneta.
Postoji mogućnost plaćanja na rate.

*Napomena:

Cena podrazumeva kupovinu softvera bez naknadnih troškova, bez mesečnih naknada i sl.

Nema ograničenja na broj kultura, korisnika, računara, licenci i sl.

Obavezna godišnja naknada za korišćenje Microsoft Bing digitalne mape 50,00 € na ime licence.