Parcele

obeležite katastarske parcele na digitalnoj mapi

Table

grupišite katastarske parcele u proizvodne table

Centralna konzola

JEDAN ekran za unos SVIH podataka o proizvodnim aktivnostima/operacijama, analizama, grafičkim pregledima

"Vremeplov"

analizirajte proizvodne aktivnosti i rezultate (prinose) tokom godina

Izveštavanje/Analize

neophodan alat za efikasno planiranje svih poslova, analize prinosa utrošaka i sl.

Jedinstven pogled na kompletno imanje


Šta je Knjiga_Polja?

Zamišljen je kao ekspertski sistem za stručnu pomoć svima koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom. Sistem čini softverska aplikacija Knjiga_Polja, projektovana kao alat za planiranje i praćenje svakodnevnih aktivnosti u poljoprivrednoj proizvodnji. Prvenstveno je namenjen ratarskoj proizvodnji, ali se može primeniti i kod onih koji se bave povrtarstvom i voćarstvom.

Sistem je potpuno grafički orijentisan. Sve parcele i proizvodne table se prate na digitalnoj mapi koja predstavlja osnovu glavnog ekrana aplikacije, čime se i vizuelno obezbeđuje pomoć u planiranju, evidencijama i analizi proizvodnih aktivnosti. Knjiga_Polja predstavlja značajnu pomoć u planiranju ratarske proizvodnje jer omogućava jednostavno analiziranje proizvodnih aktivnosti i praćenje ostvarenih rezultata (prinosa) pohranjenih u bazi podataka tokom proteklih godina.

Namena i ciljevi sistema Knjiga_Polja:

 1. Savetodavne aktivnosti radi podizanja opšteg znanja poljoprivrednih proizvođača u primeni odgovarajuće tehnologije gajenja biljaka, menadžmenta proizvodnje, upravljanja troškovima i utrošenim satima rada.
 2. Informacije namenjene zadovoljavanju standarda u proizvodnji hrane.
 3. Praćenje i izveštavanje o sezonskim poljoprivrednim radovima.
 4. Formiranje i ažuriranje baze znanja (podataka) koja sadrži informacije o:
  • mašinama (karakteristike, efikasnost, potrošnja,…)
  • poljoprivrednim kulturama (sorte, prinosi, osobine,…)
  • mineralnim i organskim đubrivima (sastav, normativi)
  • zaštitna sredstva (sastav, normativi)
  • tehnološka karta (aktivnosti zavisno od kulture, sorte, zemljišta)
 5. Grafički prikaz na digitalnoj mapi i evidentiranje parcela (podaci o broju parcele, površinama, analizama sastava zemljišta i sl)
 6. Grafički prikaz proizvodnih tabli na digitalnoj mapi (grupisanje parcela u table ili potese)
 7. Kreiranje plana proizvodnje, tzv. tehnološke karte (planiranje aktivnosti, termina, sati rada, utroška materijala,mašina,…)
 8. Evidentiranje odrađenih poslova, utrošenog materijala i časova rada radnika i mašina.
 9. Evidentiranje prihoda i rashoda radi izvođenja precizne kalkulacije proizvodnje za određenu kulturu.
 10. Detaljni izveštaji o svim parcelama – katastarski podaci, podacima o parcelama u vlasništvu i zakupu.
 11. Detaljni izveštaji o svim aktivnostima tokom proizvodnog ciklusa – dnevnik aktivnosti po operacijama.
 12. Izveštaji o rezultatima proizvodnje – prinosi (ukupni i prosečni) po tablama, kulturama, sortama i sl.
 13. Izveštaji o utrošenim materijalima detaljno po proizvodnim tablama, kulturama i sl.
 14. Izveštaji o utrošenim radnim satima zaposlenih po proizvodnim tablama, kulturama i sl.
 15. Izveštaji o utrošenim radnim satima mašina po proizvodnim tablama, kulturama i sl.
 16. Analiza primenjenih operacija i proizvodnih rezultata jednostavnim „kretanjem kroz vreme“ kao osnova za planiranje naredne prozvodnje.